รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที 31/03/2564
824

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

19.88

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 16/08/2564 ประเภท : XM
1,228

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

44.39

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/08/2564
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด55,742,59523.23
2.CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .48,000,00020.00
3.บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด17,246,0007.19
4.บริษัท สินแพทย์ จำกัด15,797,4696.58
5.บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)14,172,7365.91
6.นาย พิชญ สมบูรณสิน6,666,0402.78
7.นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล5,699,4402.37
8.นาย ธฤต ชื่นอิ่ม4,329,5401.80
9.น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์4,213,7201.76
10.นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์3,606,5001.50