ราคาหลักทรัพย์

SET : RAM
31.25
THB
- (-%)

% เปลี่ยนแปลง

358,500

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

31.25

ราคาเปิด

31.25

วันก่อนหน้า

31.00 - 31.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

27.10 - 34.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

© ShareInvestor

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2564 04:35