ต้อนรับเข้าสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

SET : RAM
35.25
THB
-0.50 (-1.40%)

% เปลี่ยนแปลง

148,700

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

27.10 - 40.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

35.00 - 35.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

© ShareInvestor

ปรับปรุงเมื่อ: 26 มกราคม 2565 04:35

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สถิติที่สำคัญ

3
อาคาร
ผู้ป่วย
0

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

5
บริษัท
ย่อย
0

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

12
บริษัท
ร่วม
0

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ประจำไตรมาสที่ 3/2564

รายงานประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

ประกาศล่าสุด

อีเมลแจ้งเตือน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-374-0200-16,02-743-9999