ต้อนรับเข้าสู่
หน้านักลงทุนสัมพันธ์

SET : RAM
137.50
THB
-1.00 (-0.72%)

% เปลี่ยนแปลง

3,400

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

136.50 - 147.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

137.50 - 138.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

© ShareInvestor

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2564 11:47

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สถิติที่สำคัญ

3
อาคาร
ผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

5
บริษัท
ย่อย

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

12
บริษัท
ร่วม

เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2563

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563

ประกาศล่าสุด

อีเมลแจ้งเตือน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-374-0200-16,02-743-9999